FAKULTA TECHNOLOGICKÁ UTB ZLÍN

Něco ti prozradíme. Málokdo měl hned po maturitě jasno v tom, co chce dělat po zbytek svého života.
U nás nevadí, že jediné, co víš je, že chceš dělat něco, co tě bude bavit, protože přesně to u nás děláme. 

Rádi bychom ti ukázali, že věda je obor, kde se můžeš najít, kde potkáš skvělé a zajímavé lidi, naučíš se věci, které ostatní neumí a po absolvování se bez problémů uplatníš.

Nosíme sice vědecké pláště, ale neděláme titěrnou vědu plnou hloubání a teorií. Chceme, abys měl/a možnost vědu zažít, získat v ní praxi a trochu se ušpinit než tě pustíme do světa. Ať už jde o studium potravin, výroby, životního prostředí, polymerů, materiálů nebo kosmetiky, jsou to všechno věci, na které si můžeš sáhnout, které můžeš ochutnat, ovládat a řídit. Zkrátka jsou každodenní součástí tvého života už teď. Se znalostmi, které u nás získáš, můžeš udělat svět lepším místem.

OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PROGRAM CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

O OBORU

Zavři oči a představuj si (nezavírej je ale moc, abys byl schopný přečíst tento text). Obhájíš titul z materiálového inženýrství, vynalezneš vysoce přínosný materiál budoucnosti, tvůj impakt faktor vzroste na padesát a je ti udělena Nobelova cena za chemii. Teď možná sci-fi, za pár let realita. Podstatou oboru je vývoj a výroba nových materiálů, které přinesou maximální užitek ve všech sférách lidské činnosti. To znamená, že budeš analyzovat, zkoumat a testovat všechny myslitelné materiály, včetně jejich vlivu na vnější prostředí. K tomu se využívá moderních metod měření, počítačového systému modelování nebo rapid prototypingu, tedy výroby prototypů za pomoci 3D tisku. Obor je navržený tak, aby tě maximálně připravil na magisterské studium příbuzných oborů, proto je jeho součástí i výuka přírodních a technických předmětů – matematiky, fyziky a chemie.

UPLATNĚNÍ

Kolik nezaměstnaných materiálových inženýrů je potřeba k výměně žárovky? Nula, protože žádný takový neexistuje. Uplatnění absolventa tohoto oboru je velmi široké. Můžeš se uchytit ve výzkumných a projekčních institucích, v organizacích zabývajících se zpracováním materiálů, ve spotřebním, gumárenském a plastikářském průmyslu nebo třeba ve strojírenství.

SPECIALIZACE: Nanomateriály a biomateriály

O specializaci

Dokážeš se pohybovat v řádech tisícin až milióntin milimetru? Přesně o tom je totiž studium nanomateriálů. Budeš žít v mikrosvětě, kde platí úplně jiná pravidla než tady nahoře. Při takových rozměrech i ty nejmenší změny radikálně ovlivňují vlastnosti materiálů a jejich nová podoba může přispět k pokroku v mnoha oblastech (v medicíně, informačních a komunikačních technologiích, energetice, potravinářství, životním prostředí, strojírenství, textilu apod.). Součástí oboru je i studium biomateriálů, tedy přírodních materiálů na kovové a polymerní bázi.

Co z tebe bude?

Už teď firmy netrpělivě očekávají každého, kdo bude schopen nanomateriály aplikovat do výroby jejich produktů. Jde hlavně o organizace ve strojírenství, které vyrábějí komplikovaná zařízení, letecké komponenty, automobily a jinou dopravní techniku nebo výpočetní firmy zabývající se vývojem senzorů a elektroniky, případně diagnostických a měřících přístrojů.
Renovace uměleckých a historických předmětů

SPECIALIZACE: Renovace uměleckých a historických předmětů

O specializaci

Zbrusu nová specializace na Fakultě technologické. Jestli tě baví historie a rád bys přiložil ruku k dílu při její záchraně, tvá volba je jasná. Naučíš se, jak uchovávat a konzervovat různé historické předměty, zvláště ty vyrobené z kůže, pryže a plastu. Kromě všeobecného historicko-uměleckého vzdělání tě čeká také zevrubné studium přírodních věd a konzervačních technologií.

Co z tebe bude?

Kdybys žil v době starověkého Egypta, s podobnou specializací by ses jistě stal/a vrchním faraonovým balzamovačem. V současnosti se budeš muset spokojit se zaměstnáním, kde je o poznání méně mrtvol. Jako restaurátor se můžeš zapojit do různých projektů záchrany památek nebo vést odborné restaurátorské týmy. A pokud jsi individualista, tak si založíš soukromou praxi ve vlastním ateliéru či dílně.

INŽENÝRSTVÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

O OBORU

Pokud se mračíš na každého, kdo odhodí obal od žvýkačky na trávník a při představě ropné skvrny v zálivu se tě zmocní panická hrůza, měl bys svůj potenciál investovat do studování oboru, který tě naučí, jak s takovými neduhy a neřády zatočit. Tento obor se zaměřuje především na chemickou a chemicko-technologickou oblast ochrany životního prostředí, tedy na ochranu čistoty vody nebo ovzduší, odstraňování a zmírňování dopadu ekologických škod, sanační technologii nebo odpadové hospodářství. V hydrologii a geologii se naučíš vše potřebné o zemi i vodě v ní, taky si užiješ spoustu testů biologické rozložitelnosti, které posuzují vliv lidské činnosti na planetu. Stěžejním je studium vývoje biotechnologií, které využívají mikroorganismy schopné rozkládat cizorodé nebo toxické látky a praktické využití rozmanitých plísňových a bakteriálních kultur k cílenému odstraňování toxických látek z životního prostředí.

UPLATNĚNÍ

Ochrana životního prostředí není jen prázdný slib v předvolebních programech politických stran. Jde o obor budoucnosti. Obor, který dokáže ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme a aktivně se podílet na jeho zlepšování. Jako absolvent najdeš uplatnění v odděleních životního prostředí zemědělských i průmyslových firem nebo jako ekolog a poradce ve státní správě. Židli ti budou držet třeba na krajské hygienické stanici, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí nebo ve výzkumných a vzdělávacích institucích. Realizovat se můžeš také jako analytik nebo technolog v oborech životního prostředí.

POLYMERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

O OBORU

Ráno si vyčistíš zuby kartáčkem, pročešeš vlasy hřebenem, v rychlovarné konvici postavíš vodu na čaj a usedneš k počítači. Gratuluji, během pár minut se ti dostalo do rukou minimálně pět výrobků z polymeru. Celý moderní průmysl se opírá o zpracování plastů a elastomerů a tento obor ti umožní poznat celý proces, který se za jejich výrobou skrývá. Zezačátku je důležité vystavět základ, na kterém budeš po zbytek studia stavět. Proto nechybí fyzika, chemie nebo matematika. Teprve potom začne ta pravá zábava a poznáš svět polymerů. Jejich vývoj, výrobu i použití v praxi. Navíc se na Fakultě technologické vyvíjí i vysoce specifické polymery jako nanokompozitní materiály, kapalné krystaly nebo inteligentní polymery, které umí reagovat na vnější podmínky. A na to už by šlo někoho sbalit, ne?

UPLATNĚNÍ

Hlavně si nezapomeň vytisknout vizitky! Díky mnoha odborným exkurzím si nejen rozšíříš znalosti, ale především potkáš potencionální zaměstnavatele. Protože univerzita spolupracuje s mnoha českými i zahraničními firmami zabývajícími se zpracováním polymerů a absolventů je stále málo, budeš mít velkou šanci se profesně uplatnit. Absolventi polymerních materiálů a technologií jsou uznávanými odborníky nejen u nás, ale i za hranicemi a naleznou práci prakticky v jakékoli průmyslové výrobě. Plastikářský průmysl, gumárenství, výroba syntetických vláken, průmysl obalů, fólií nebo nátěrových hmot, strojírenství, elektrotechnický průmysl, letectví. Je třeba pokračovat?

SPECIALIZACE: Medicínské a farmaceutické materiály

O specializaci

Doufej, že ti sluší bílá barva, protože na tomhle oboru si laboratorní plášť chvíli nesundáš. Studium je zaměřeno na využití plastů v medicíně. A bez plastů by to ani v těchto odvětvích jednoduše nešlo. Kromě odborných předmětů zaměřených na samotné polymery se seznámíš i s anatomií, fyziologií, biochemií nebo mikrobiologií. To proto, abys byl schopen testovat a navrhovat zdravotnické materiály i pomůcky s ohledem na každého jednotlivého člověka. Navíc se naučíš, jak jednotlivé polymery reagují s biologickými tkáněmi, což se ti bude hodit v oblastech tkáňového inženýrství, tvorby implantátů, biomedicíny nebo farmacie. Specializace je navíc doplněna o předměty ekonomie, legislativy a výpočetní techniky.

Co z tebe bude?

Získané odborné znalosti ti umožní uplatnit se při výzkumu polymerních biomateriálů ve zdravotnickém průmyslu. Od vývoje protetických pomůcek a pomocných látek, přes lékové formy nebo implantáty. Zároveň budeš dostatečně kvalifikovaný k řízení a kontrole procesů při farmaceutické a medicínské výrobě.

SPECIALIZACE: Komunikace v mezinárodní technické praxi

O specializaci
Nechceš celý život zůstat doma nebo jen rád mluvíš cizími jazyky? Tato specializace je určená hlavně těm, kteří se chtějí uplatnit v průmyslu zpracování polymerů a jsou tak trochu do světa. Získáš podrobné znalosti z technických i přírodovědných předmětů jako matematika, fyzika nebo chemie, které budou doplněné o studium polymerů a jejich využití. Hlavní ale je, že to vše dokážeš uplatnit v jakýchkoli anglicky nebo německy mluvících zemích.

Co z tebe bude?

Jako absolvent budeš schopen šprechtit (nebo spíkovat) v prostředí různých mezinárodních firem a průmyslových výrobců. Jako odborník na polymery navíc zprostředkuješ všechno to, co nedokáží zprostředkovat všichni, kterým je laboratoř cizí. Je tedy jasné, kdo bude po zásluze odměněn.

STUDIJNÍ PROGRAM CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

O OBORU

Většina dnešních dětí neví, odkud se bere jídlo. Údajně až třetina z nich si myslí, že sýr je zelenina a rybí prsty jsou z kuřete. Ano, rybí prsty. Z kuřete. Nebudeme spolu polemizovat o tom, čí je to chyba. Dobrou zprávou je, že tvé děti si to myslet nebudou. Podstatou tohoto tříletého bakalářského oboru je dozvědět se všechno o výrobě nejrůznějších druhů nápojů a potravin. Budeš analyzovat jejich složení, hodnotit jejich jakost a hlavně zdravotní nezávadnost. Seznámíš se s odpovídající legislativou, managementem potravinářských provozů i s marketingem v oblasti distribuce a výroby potravin.

UPLATNĚNÍ

Jako absolvent budeš schopný posuzovat kvalitu stravování a potravin na pozicích v kontrolních a inspekčních institucích, provozech hromadného stravování a v poradenské nebo státní správě (např. v laboratořích státního dozoru potravin). Stane se z tebe odborník na řízení a kontrolu technických procesů a hygienických podmínek ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu. Zároveň získáš ty nejlepší předpoklady k aplikaci principů zdravé výživy při vývoji a marketingu nových nebo upravených výrobků.

SPECIALIZACE: Bezpečnost potravin

O specializaci

Jakoby nestačilo, že každý den dýcháme neúměrné množství škodlivin ze vzduchu a popíjíme vodu nasycenou estrogenem. Nějakým způsobem se stalo, že k tomu navíc přikusujeme pořádnou dávku konzervantů, glutamátu a éček, které často ohrožují naše zdraví. My tě povedeme k tomu, aby se z tebe stal odborník pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, v podnicích veřejného stravování nebo ve státní správě. Získáš maximum teoretických i praktických znalostí z chemie (obecné, anorganické, organické, fyzikální, biochemie) a dokážeš analyzovat nejrůznější potraviny z hlediska jejich vlastností i postupu výroby. Navíc se naučíš vše podstatné o zdravé a prospěšné výživě pro člověka.

Co z tebe bude?

Tvým úkolem bude především dohlížet na dodržování správných postupů výroby v potravinářském průmyslu. Díky lekcím z managementu jakosti a managementu řízení zdravotní nezávadnosti dokážeš posoudit všechna rizika, která mohou v jakékoli fázi výroby nastat. A kdyby skutečně nastaly, ty dokážeš zachránit situaci.

SPECIALIZACE: Biotechnologie

O specializaci

Pokud máš zájem o tuto specializaci, nejprve si přečti popis oboru Chemie a technologie potravin a potom se vrať zpět. Hotovo? Kromě toho, co sis přečetl/a, nabízí biotechnologie navíc rozšířenou výuku biologických předmětů, které souvisejí s aplikacemi mikroorganizmů v potravinářských technologiích. A možná by tě překvapilo, kde všude se mikroorganizmy využívají. Jenom namátkou: výroba piva, vína, sýrů, jogurtů, salámů, octa, chleba…a dalo by se ještě dlouho pokračovat.

Co z tebe bude?

Jako biotechnolog budeš mít rozšířené kompetence v oblasti mikrobiologických a molekulárně biologických metod analýzy potravin. Můžeš se uchytit v biotechnologických provozech, kde budeš schopen řídit veškeré procesy s nimi související.

SPECIALIZACE: Chemie potravin a bioaktivních látek

O specializaci
Baví tě chemie, ale tak trochu se bojíš, že stát se chemikem znamená, že nikomu nebudeš schopný vysvětlit, co děláš? Hoď obavy za hlavu. Tato specializace ti umožní znalosti chemie uplatnit v oblastech, které všichni dobře známe: v potravinářství nebo výrobě potravinových doplňků. A to už je něco, o čem s lidmi budeš mluvit rád. A navíc tě čekají krásné předměty jako je bioorganická chemie, biochemie nebo potravinářské technologie a biotechnologie.

Co z tebe bude?
Po skončení studia se můžeš věnovat výzkumu na akademické ale i komerční půdě v oblasti zpracování či konzervace potravin, potravinových doplňků nebo funkčních potravin. Zároveň budeš připraven pro práci v chemických provozech, kde zvládneš základní operace v oblasti organické syntézy a analytické chemie.

SPECIALIZACE: Technologie mléka a mléčných výrobků (pouze v kombinované formě)

O specializaci
Co je první věcí, kterou si dáš hned po narození z prsu tvojí mámy? Netvař se tak pohoršeně, mléko a mléčné výrobky představují součást potravy člověka po několik tisíc let. Mléko je významným zdrojem živin, vápníku, laktózy, bílkovin, minerálních látek a vitamínů a jeho úloha ve stravování je proto neoddiskutovatelná. Seznámíš se s technologií výroby jednotlivých druhů potravin, zejména mléka a výrobků z něj. Naučíš se hodnotit a kontrolovat jejich jakost a skladování. Důležité jsou také legislativní aspekty výroby, jejich uvádění do praxe, management provozů a marketing související s distribucí potravin. Praktická výuka této specializace probíhá přímo v mlékárenských provozech.

Co z tebe bude?
Jako absolvent se uplatníš v technických a kontrolních funkcích výrobních podniků mlékárenského průmyslu, v obchodních organizacích nebo státní správě. Získáš přehled o tom, co všechno je potřeba při řízení i samotném procesu výroby mléka a ostatních mléčných výrobků. Kromě toho se můžeš podílet na vývoji nových produktů nebo podnikat v oblasti hromadného stravování. Díky lekcím ze zdravé výživy pro tebe nebude těžké uplatnit se jako výživový poradce.

TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ V GASTRONOMII

O OBORU

Co má společného Conrad Hilton, César Ritz nebo Gordon Ramsey? Kromě docela dlouhé řady nul na svých bankovních účtech i schopnost úspěšně vést síť hotelů nebo restaurací. Pokud se chceš zařadit po jejich bok, asi bys měl/a studovat obor, který tě to naučí. Tady se dozvíš vše o tom, jak správně vést podniky v oblasti hotelnictví, gastronomie i turismu. Kurzy managementu a marketingu tě dobře připraví na rozjezd vlastního byznysu, nějaká ta lekce legislativy tě zase uchrání před vězením. Předměty společenské východy, estetiky, sociální psychologie a hygieny z tebe zase dostanou pryč toho malého skrytého sociopata. V kulinářské oblasti se seznámíš s výrobou i analýzou tradičních pokrmů i specialit z celého světa, pod pokličku nahlédneš i molekulární gastronomii. Část přednášek je věnována zdravému životnímu stylu a biopotravinám.

UPLATNĚNÍ

Už se vidíš na obálce magazínu Forbes? Po absolvování se uplatníš při řízení provozu hotelů, restaurací, cestovních kanceláří nebo turistických center. Záleží jen na tobě, jestli budeš řadový zaměstnanec nebo přímo ředitel. Podstatné je, že díky rozmanitosti studovaných předmětů zvládneš oboje.

SPECIALIZACE: Příprava a hodnocení vína pro gastronomii

O specializaci
Taky tě to napadlo? Vínečko bílé, vínečko rudé? V tom případě bys o tomhle oboru měl/a minimálně uvažovat. Na Fakultě technologické je poměrně nový, ale už teď firmy nedočkavě vyhlíží první absolventy. Dozvíš se vše o řízení technologických procesů v gastronomii a zvláště vinařství. Studium ti poskytne teoretické i praktické znalosti obecné, anorganické, organické analytické a fyzikální chemie a mikrobiologie. Navíc dokážeš analyzovat a určit vlastnosti stěžejních surovin v gastronomii.

Co z tebe bude?
Pokud se po skončení studia nezavřeš navěky do vinného sklípku, můžeš se uchytit na rozličných pozicích v gastronomické výrobě. Budeš mít rozšířené kompetence chemické, fyzikální, mikrobiologické i senzorické analýzy surovin, zejména vína. Protože je pozornost věnována také problematice hodnocení importovaných surovin nebo meziproduktů a jejich finalizaci při výrobě tichých vín, může se z tebe stát i odborník na jejich dovoz i export.

TECHNOLOGIE VÝROBY TUKŮ, KOSMETIKY A DETERGENTŮ

O OBORU
Představ si typický reklamní blok v televizi. Odmysli si všechny reklamy na instantní polévky a auta. Co zbyde? Kosmetika a detergenty (čisticí přípravky). Kosmetický průmysl stále roste a z pohledu tržeb je celosvětově třetí největší. Hned za automobily a farmacií. Na vzestupu je také produkce a distribuce tukařských výrobků, produktů bytové chemie a autokosmetiky. Díky tomuto oboru získáš ucelené vzdělání v oblasti přírodovědeckých oborů jako chemie a matematika, ale nechybí ani výuka kosmetiky, estetiky, stylingu, anatomie, ekonomie nebo potravin. Své poznatky uplatníš v praxi přímo v kosmetickém provozu.

UPLATNĚNÍ
Fakulta technologická je první a jediná fakulta v České republice, která nabízí obor zaměřený na kosmetiku. Z toho plyne hned několik výhod, které si jistě domyslíš. Jako absolvent se uplatníš v oblasti vývoje, distribuce i hodnocení kosmetických a hygienických přípravků, včetně biokosmetiky. Ve státní správě můžeš působit při jejich schvalování, ve specializovaných firmách budeš po ruce při konzultaci a zavádění nových produktů na trh. Navíc se díky propojení oboru se základními potravinářskými technologiemi a oblastí racionální výživy tvé šance na trhu práce rapidně zvýší, protože se můžeš stát odborníkem v kosmetické péči i poradenství.

STUDIJNÍ PROGRAM PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

 O OBORU
Už nejsi na střední, takže se musíš naučit řeči akademického kmene. Názvy předmětů sice znějí složitě, ale skrývá se za nimi spousta modelování a konstrukce v 3D softwaru jako je Catia, AutoCAD, NX nebo SolidEdge (Počítačová podpora konstrukce, Konstrukce forem, Stavba strojů a zařízení, Navrhování a dimenzování výrobků, Aplikace výpočetních metod) a hraní si v laboratoři s materiály (Procesy při zpracování polymerů, Aplikovaná reologie, Zpracovatelské inženýrství polymerů a kompozitů). Kromě toho získáš rozšiřující znalosti z matematiky, nebo fyziky a po nocích se můžeš zdokonalovat v technickém kreslení.

UPLATNĚNÍ
Bez nadsázky lze říct, že jako absolvent nebudeš mít s uplatněním na trhu práce problém. Díky rozmanitosti a šíři studovaného oboru se můžeš uchytit v jakémkoli průmyslovém odvětví třeba na pozici vývojového inženýra, konstruktéra nebo projektanta. S titulem z procesního inženýrství budeš schopen navrhovat polymerní součástky prakticky pro kohokoli. Můžeš se podílet na inovaci a optimalizaci zastaralých výrobních procesů nebo můžeš kontrolovat a zlepšovat kvalitu jakosti v plastikářské a strojírenské výrobě tak, aby byla co nejefektivnější (a ty jsi dostal/a přidáno).

MAGISTERSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PROGRAM CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

INŽENÝRSTVÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

O OBORU
Teď už není potřeba tě učit základy chemie nebo jiných přírodních a technických věd. V navazujícím studiu všechny poznatky maximálně využiješ a uplatníš je v předmětech biochemie, mikrobiologie nebo biotechnologie. Samozřejmá je orientace na problematiku spojenou s ochranou a tvorbou životního prostředí, ve které se dozvíš vše o technologii zpracování odpadních vod, ochraně ovzduší, recyklaci a odstraňování odpadů nejen z oblasti výrobních technologií. Aby to celé nebylo tak zelené, přihodíme výuku statistiky, informatiky nebo environmentální analýzy.

UPLATNĚNÍ
Co může dělat inženýr ochrany životního prostředí kromě ochrany životního prostředí? Cokoli. Ale pokud chceš zůstat v oboru, uplatníš se jako pracovník odboru životního prostředí v zemědělských a průmyslových firmách, poradce ve státní správě nebo výzkumník v laboratořích chemie a biologie životního prostředí. Pokud jsi duší spíš teoretik, můžeš pracovat ve výzkumných a vzdělávacích institucích. Realizovat se ale můžeš také jako analytik nebo technolog v oborech životního prostředí.

INŽENÝRSTVÍ POLYMERŮ

O OBORU
Protože už víš všechno o výrobě a použití polymerů, je čas se zaměřit na jejich recyklaci, vliv na životní prostředí, tzv. „zelené“ polymery a nové trendy a inovace v této oblasti. Taky se budeš věnovat jejich testování, certifikaci a návrhům složitých konstrukčních řešení.

UPLATNĚNÍ
S titulem z Inženýrství polymerů se z tebe stane na slovo vzatý odborník pro výrobu a zpracování plastů a kaučuku. Znalci polymerních materiálů a jejich technologií jsou uznávanými odborníky a naleznou uplatnění prakticky v jakémkoli průmyslovém odvětví (plastikářský průmysl, gumárenství, výroba syntetických vláken, průmysl obalů, fólií nebo nátěrových hmot, strojírenství, elektrotechnický průmysl atd.).

SPECIALIZACE: Medicínské a farmaceutické materiály

O specializaci
Jako ostřílený bakalář jsi ke svému laboratornímu plášti dozajista přirostl. Pokud nechceš, aby tě z něj vystříhávali hasiči hydraulickými nůžkami, budeš tady muset ještě chvíli být. Prohloubíš si znalosti vlastností, výroby a užití polymerů, jejich přísad a kompozitů. Čeká tě výuka rychle se vyvíjejících nanomateriálů, nanotechnologií nebo průmyslového designu. Na své znalosti anatomie navážeš genetikou, na chemii farmakochemií. A to vše s ohledem na životní prostředí v předmětech recyklace a zneškodňování tuhých odpadů.

Co z tebe bude?
Jako absolvent se můžeš věnovat výzkumu a vývoji polymerních materiálů ve zdravotnictví nebo vývoji protetických pomůcek, pomocných látek, lékových forem a implantátů. Pokud máš raději věci pod kontrolou, své místo najdeš při řízení a kontrole procesů v medicínské a farmaceutické výrobě.

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

O OBORU
Na tomto oboru se zaměříš na vývoj a výzkum nových, zejména polymerních materiálů. V předchozím studiu jsi zvládl značnou část teorie, teď tě čeká praxe. Pozornost je věnována přípravě návrhů výroby nových druhů materiálů s ohledem na jejich fyzikální nebo chemické vlastnosti a dopad na životní prostředí. Výsledky výzkumu si ale z paty nevycucáš, proto se naučíš všechny výstupy posuzovat za pomoci počítačových systémů modelování nebo simulací tou nejmodernější výpočetní technologií.

UPLATNĚNÍ
Uplatnění? Stoprocentní. Jako absolvent budeš erudovaný odborník na jakýkoli materiál, jeho vývoj i technologii. Ve firmě budeš patřit mezi ty, kteří prosazují inovace a progresivní materiály budoucnosti. Svůj potenciál můžeš uplatnit ve výzkumu a vývoji nových materiálů, ve zkušebnách a konstrukčních útvarech podniků nebo ve výrobních organizacích zabývajících se zpracováním materiálů. A to jsou, prosím pěkně, skoro všechny průmyslové subjekty.

STUDIJNÍ PROGRAM CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

CHEMIE POTRAVIN A BIOAKTIVNÍCH LÁTEK

O OBORU
Teď ti vyjmenuju seznam všeho, k čemu se během studia tohoto navazujícího oboru dostaneš. Připravit, pozor, teď! Chemické a technologické disciplíny s prohloubením znalostí v analýze a hodnocení potravin, farmakochemie, marketing, ekonomika výživy, molekulární genetika, potravinářská technologie a legislativa, chemie potravinových přísad a doplňků, chemie potravin, chemie přírodních heterocyklů, struktura molekul. Nebylo to zas tak hrozné, ne?

UPLATNĚNÍ
Levou zadní zvládneš všechny vedoucí, kontrolní a řídící funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu a příbuzných oborů. Uplatnit se můžeš taky ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy a samosprávy, kontrolních orgánech státní správy a EU nebo v obchodních činnostech zaměřených na potraviny a bioaktivní látky.

TECHNOLOGIE POTRAVIN

O OBORU
Najíst se umí každý, ale dokázat určit, jak je každá surovina vyrobena a následně ji dokázat analyzovat, jen ty. Na dvouletém navazujícím oboru si prohloubíš znalosti z předchozího studia tak, aby se z tebe stal na odborník pro technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu nebo výzkumné a vývojové instituce. Součástí studia jsou disciplíny zaměřené na chemické, biochemické, mikrobiologické a senzorické změny potravin a nápojů během jejich výroby a skladování. Zvláštní pozornost je věnovaná příslušné legislativě a uvádění potravin do oběhu s ohledem na zdravotní nezávadnost.

UPLATNĚNÍ
Potravinový inspektor bude muset své pseudo povolání pověsit na hřebík. Ty budeš mít hluboké teoretické i praktické znalosti v oblasti technologie výroby nápojů a potravin, mikrobiologické i senzorické analýzy potravin a související legislativy. Takže je jasné, že bys dokázal zatopit nejednomu koncernu a potravinovému řetězci.

TECHNOLOGIE TUKŮ, DETERGENTŮ A KOSMETIKY

O OBORU
Pocit výjimečnosti v tobě pěstovali nejspíš už na bakaláři, takže ti nemá cenu připomínat, že je tento obor jediný v České republice. V magisterském studiu si prohloubíš znalosti z chemie a technologie tuků, tenzidů a bílkovin, senzorického hodnocení a analýzy potravin a kosmetiky, molekulární biologie, kosmetiky a kosmetologie, kontaminantů v potravinách a kosmetice, výživy člověka, ekonomiky podniku, manažerského řízení nebo marketingu. Uf, pěkně dlouhý seznam. Už víš, proč se o tebe budou zaměstnavatelé prát?

UPLATNĚNÍ
Kdo z vás to má? Titul z technologie tuků, detergentů a kosmetiky u nás není běžnou záležitostí, proto se neboj, že skončíš v řetězci rychlého občerstvení jako tví spolužáci z humanitních oborů. Se získanými zkušenostmi se budeš moct uplatnit jako technolog, řídící nebo výzkumný pracovník v oblasti výroby tuků, detergentů a kosmetiky, manažer v obchodních organizacích nebo třeba zástupce lukrativní zahraniční firmy. A co by dali za to, kdyby tě získali do státní správy nebo obchodní a potravinářské inspekce.

STUDIJNÍ PROGRAM PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

KONSTRUKCE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

O OBORU
Slyšel jsi někdy, jak šustí tisícovky? To je totiž zvuk, který nechceš zapomenout. Absolventi tohoto oboru jsou žádanými (a dobře placenými) odborníky v oblasti zpracování polymerů v hotový a funkční produkt. Celé studium je o tom, jak co nejefektivněji navrhnout a zpracovat vstřikovací formy, z kterých vzejde konečný výrobek. Kreslit jenom rukou je ale nebudeš. Celá zábava se odehrává v CAD aplikacích jako CATIA, AutoCAD, SolidEdge nebo NX. Kromě syndromu karpálního tunelu od neustálého sezení u počítače ale získáš taky hluboké znalosti z oblasti mechanického chování kovů, polymerů a kompozitů.

UPLATNĚNÍ
Jako absolvent, který ví, jak zvládnout návrh výrobku včetně nástroje pro jeho vyrobení, se uplatníš zejména v konstrukčních kancelářích nebo technologických profesích při zpracování polymerů. Tato pracoviště fungují například v oblasti automobilového průmyslu, ale i v ostatních organizacích, které mají co dočinění s polymery. A to jsou skoro všechny.

VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

O OBORU
Obor, který je zaměřen hlavně na strojírenskou technologii. Opět se neodlepíš od monitoru počítače, ale za to se naučíš, jak programovat CNC stroje nebo modelovat výrobky v CAD-CAM softwaru. Taky trochu zabrousíš do robotiky a budeš mít i základy marketingu a řízení výrobních podniků. To aby sis nemyslel, že se jen můžeš flákat jako řadový zaměstnanec.

UPLATNĚNÍ
Uplatníš se zejména v podnicích s CNC technikou, kde ocení také tvé široké znalosti ze zpracování kovů a polymerů. Proto se nikdo nebude divit, pokud se uchytíš třeba ve firmách na zpracování plastů nebo v oddělení kontroly a řízení jakosti. Navíc budeš mít v malíku výpočetní techniku, programování výroby a potřebné znalosti z ekonomie.  A to jsou zkušenosti, kvůli kterým stojí za to tě zaměstnat.

ŘÍZENÍ JAKOSTI

O OBORU
Jestli si rád hraješ, tento obor ti to umožní, i když na to už oficiálně nemáš věk. Do rukou se ti dostane spousta speciálních výpočetních přístrojů, které dokážou měřit všechny myslitelné veličiny. To proto, aby dokázal posoudit všechny postoje, procesy a procedury vyžadované pro plánování a řízení jakosti v průmyslových podnicích. Získáš znalosti z konstrukce výrobků, výrobních technologií, programování, metrologie, zkušebních a kontrolních metod, ekonomiky a samozřejmě řízení jakosti procesu a osobního řízení jakosti.

UPLATNĚNÍ
Až budeš velký, tak z tebe bude specialista pro budování, udržování a rozvoj systému managementu jakosti v průmyslových podnicích. To znamená, že se dokážeš realizovat jako pracovník útvaru řízení jakosti, vedoucí technické kontroly, inspektor jakosti ve výrobních procesech nebo třeba interní auditor jakosti.

PŘIHLÁŠKA

Přijímačky jsou asi takové, že vlastně nejsou.
Proč? Protože nepotřebujeme, abys nám něco dokazoval/a, je to tvá cesta a tvé rozhodnutí.
Stačí si podat přihlášku, a splnit všechny náležitosti.
Studenty budeme přijímat postupně až dokud nezaplníme všechna volná místa.
Takže čím dřív přihlášku podáš, tím větší bude tvoje šance, že se vydáš cestou vědce.

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK:
➜ bakalářské obory
do 21. 9. 2018
➜ magisterské obory do 24. 8. 2018

A odpočet už začal...

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

STÁŽE & PRAXE

Každý chce praxi, ale kde ji získat? Pokud jsi náš student, tak přímo u nás, nebo ve firmách, s nimiž máme smlouvy. Díky stážím můžeš přes léto pracovat v laboratořích fakulty na výzkumech, do kterých jsou často zapojeny i firmy. Na praxi pak získáš zkušenosti, a kontakty z oboru, které nejednou končí tím, že rovnou prodloužíš spolupráci a dostaneš nabídku na fulltime. To zní líp než brigáda ve skladu, ne? (Nehledě na to, že psát o všech pracovních zážitcích nějakou tu bakalářku, nebo diplomku, jde jedna báseň.)

DOUČOVÁNÍ ZDARMA

Neděláme si iluze, že všichni naši studenti zbožňují matiku a po nocích si jen tak pro zábavu logaritmují z hlavy. Každý máme nějaké informace, co nám mozek prostě nebere. Abychom vám to usnadnili, funguje tu báječně důmyslný systém doučování. V čem je důmyslný? Tak třeba v tom, že studenty doučují studenti. Ti, co si stejnými předměty a zkouškami sami prošli a jsou tedy ostřílenými veterány. Každý, kdo něco umí a je ochoten to doučit ostatní, za to dostane stýpko. Takže ti, co potřebují pomoc, nemusí nic platit, jen nasávají znalosti.

témat výzkumu & spolupracujících firem

zkušeností do života

doučovaných studentů

splněných zkoušek

ERASMUS & FREEMOVER

Vyjeď za hranice posunout si své hranice. Programy Erasmus a Freemover jsou pro každého, komu je to tu malé, má toulavé boty, chce se otrkat, rozvázat jazyk nebo jen na chvíli vypadnout. Není snad třeba ani zmiňovat, jak moc báječná a cenná zkušenost to bude nejen pro tebe, ale i tvou budoucnost. A co víc- všechno protivné papírování za tebe vyřídí fakultní koordinátor. Takže vyjet je stejně těžké, jako si objednat dovolenou.

FAKULTA PRO LIDI

Tohle není typická přírodovědecká škola. Zdaleka sem nechodí jen kluci. Poměr studentů a studentek je 1061 : 941. Učitelé a studenti jsou u nás rovnocennými partnery, což na jiných školách rozhodně nečekej. Rádi ti pomůžeme najít směr a nebojíme se hledat kompromisy. Navíc je všechna tahle příjemná, genderově i věkově vyvážená společnost ukrytá do krásných moderních prostor nového laboratorního centra stojícího přímo v srdci města, kde je radost trávit čas.

zemí k prozkoumání

zážitků z cest

poměr žen a mužů

šance zamilovat se

ZA ŠKOLOU

Byla by škoda strávit těch pár let jen ve škole. Utekl by ti celý studentský život. Ve Zlíně máš vždy jistotu, že kamkoli vyrazíš, potkáš tam známého a cesta ti nezabere víc jak 15 minut. Díky tomu vznikají stabilní vazby mezi spolužáky, ale i harmonické sloučeniny a třaskavá spojení mezi pohlavími.

Je jedno, jestli večer míříš za zábavou, odpoledne sportovat do lesa, jsi kulturní člověk, piknikový lenoch, milovník piva nebo kavárenský povaleč. Všechno a všechny tu najdeš.

Rozhodně se připrav na to, že si to tady prostě zamiluješ. Další takové město totiž ve světě nenajdeš (a opravdu to není jen prázdná fráze).

Ale na to přijdeš, až sem přijdeš.

Tak přijď.

KONTAKT

Adresa

Vavrečkova 275, 760 01, Zlín

Telefon

+420 576 031 319